S.H.E- 2GETHER 4EVER演唱会影音馆(百度网盘)下载

武享吧 zhuanji19.1K 次浏览1阅读模式

专辑名:2gether 4ever 演唱会影音馆           歌手:S.H.E      厂牌:华研国际    发行日期:2014-08-08       语言:国语

你与S.H.E万人齐聚完美演出 ,最炫浮空投影舞台技术,最酷互动萤光棒,一首又一首的青春颂文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

S.H.E- 2GETHER 4EVER演唱会影音馆(百度网盘)下载文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

曲目:文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

01.Opening           02.SHERO            03.迫不及待             04.痛快           05.远方               06.还我文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

07.Belief                08.VCR:Ella        09.厚脸皮                10.坏女孩         11.VCR:Hebe文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

12.LOVE!            13.寂寞寂寞就好              14.VCR:Selina             15.梦               16.爱我的每个人文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

17.花都开好了        18.心还是热的                19.像女孩的女人              20.VCR:回忆逆流文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

21.不想长大           22.Remember          23.中国话       24.波斯猫+我爱雨夜花+伦敦大桥垮下来+宇宙小姐文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

25.明天的自己        26.热带雨林             27.夏天的微笑            28.老婆             29.亲爱的树洞文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

30.天灰               31.VCR:一起开始的旅程              32.五月天               33.爱呢文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

34.天使在唱歌+幸福留言+魔力                35.天亮了               36.Super Star              37.我爱你文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

38.VCR:因为有你们                 39.花又开好了              40.恋人未满                41.美丽新世界文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

42.不说再见                   43.围巾 (Bonus Track)文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html


MD5 Hash:4eaf07580828951fc056484c2909df02 SHELive.zip文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

下载百度网盘   或者    离线下载文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html

文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/6479.html
继续阅读