M1 Challenge 46正赛+副赛 完整视频

武享吧 03/24/201422:38:29其他比赛37.5K 次浏览阅读模式

主赛选手:Viktor Nemkov,Stephan Puetz M-1 Challenge 46 Nemkov vs Puetz 正赛+副赛 完整版

正赛:

Viktor Nemkov (c) vs Stephan Puetz
Konstantin Gluhov vs Kenny Garner
Anatoly Tokov vs Albert Duraev
Pavel Vitruk vs Clayton Santos

副赛:

Artiom Damkovsky vs Zulfikar Usmanov
Zaur Gadzhibabayev vs Yuriy Dobko
Magomed Mustafayev vs Andrey Koshkin
Aliyar Sarkerov vs Tural Ragimov
Shamil Radzhabov vs Nikita Chistyakov
Yevgeniy Guryanov vs Kurban Ibragimov

M-1 Challenge 46 Nemkov vs Puetz 正赛:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjg4MDIyMDM2/v.swf

M-1 Challenge 46 Nemkov vs Puetz 副赛:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjg4NTcyMzE2/v.swf