mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义

武享吧 12/02/201417:19:46散打搏击17.7K 次浏览阅读模式

裸绞(Rear Naked Choke)是柔术中常用的一招从对手背后实施绞杀的招数,实用性相当高,不少人以此招克敌制胜。裸绞最初来源于柔道,原本是针对赤裸上身的对手所进行的一种绞杀技术,后来由于巴西柔术的推广开始被大范围引用学习。文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html

mma无限制格斗之裸绞(Rear Naked Choke)含义文章源自武享吧-https://www.hula8.net/article/10257.html